De kweek 2023 begonnen met 

 

1. Verkoop van de spitsstaartadmadines

2. Aankoop van 2 koppels "Forse" nieuwe diamantvinken uit Panningen

3. Verkoop van de nodige "overtollige" vogels

 

Totaal 4 koppels Diamantvinken in de grote broedkooien

en 6 koppels  Diamantvinken in de Voliere

4 koppels Gordelgrasvinken in de kleinere broedkooien

4 koppels Japanse meeuwen ter ondersteuning

 

Koppel zwartkop sijzen zit in de voliere

samen met een Mexicaanse Roodmus man.