Vanaf mijn  trouwen heb ik al steeds vogels gehouden. Eerst in Uden, Trompetstraat.

Hier begonnen met een kleine voliere in de tuin met verschillende vogels

 

Later verhuisd naar Zevenaar. Hier ben ik lid geworden van de vogelvereniging De Vogelvriend.

Daar heb ik ca 25 jaren een bestuursfunktie vervuld als Secretaris.  Ik kweekte met kanaries Rood en Zalm.

Ook heb ik voor deze vereniging een website gemaakt.

 

Vervolgens ben in in Velp de opleiding Keurmeester kleurkanaries gaan volgen en bij het examen  in Zutphen geslaagd.

Hierna volgde er verschillende keuringen in Nederland. Totaal ongeveer 16 jaren gekeurd

 

Tevens ben ik secretaris en webmaster geweest van de landelijke Speciaalclub Kleurkanaries

 

Ook heb ik de website van de ANBvV opgestart en deze 15 jaren bijgehouden.

Bij het samen gaan van de NBVV en ANBvV werd deze website overbodig. De tijden waren veranderd en de opbouw van websites was totaal veranderd.

 

Toen  ben ik overgestapt naar de vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Velp

Kleine en leuke vereniging met kwaliteit vogels en een leuke sfeer.

Ik ben daarnaast overgestapt naar het kweken van Australische prachtvinken

  

Al met al een behoorlijke ervaring in de vogelsport


Hierboven voorbeelden van de websites van de Algemene Bond van Vogelhouders. Opgemaakt in html.

1e wijziging in oktober 2002.  2e wijziging van de opmaak in augustus 2006 en 3e  en laatste wijziging met buttons voor adverteerders in mei 2011.